તે મારા બોલ્સને સુધારવા માટે 20 વર્ષ અને ત્રણ શસ્ત્રક્રિયા કરે છે

હું વિચિત્ર રીતે મૂકવામાં આવેલા બોલમાં ખરેખર અજીબોગરીબ દેખાતા અંડકોશ રાખવા સુધી એક અસ્પષ્ટ અંડકોષ કર્યા પછી ગયો.