પ્લાસ્ટિક પેકેજિંગ તમે કેમ નફરત કરો છો તે હજી અહીં છે

કેમ તેઓ પ્લાસ્ટિકના ફોલ્લા પેક અને ક્લેમશેલ પેક, ગ્રાહકોમાં સર્જાયેલી નજીક-સાર્વત્રિક હતાશા હોવા છતાં, ઉપભોક્તા માલના વલણમાં પરિણમ્યા છે.

પ્લાસ્ટિક પર કાપ મૂકવા માટે શ્રેષ્ઠ (અને સૌથી સરળ) ફૂડ સ્ટોરેજ સ્વેપ્સ

મીણની લપેટી રેપ, મલ્ટી-પર્પઝ બરણીઓની, bષધિની બચત થેલીઓ અને અત્યંત સૌંદર્યલક્ષી ટ્યુપરવેર-એસ્કે બ્રાન્ડથી તમારા અસ્તિત્વમાં રહેલા ભયને દૂર કરો.